Làm bằng cấp 3 giá 2 triệu 500 nghìn – Phôi thật 100%

Bạn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông  (cấp 3) vì bị mất bằng cấp 3 hay một lý do nào đó. Hiện tại, bạn “Làm bằng cấp 3 giá 2 triệu 500 nghìn – Phôi thật 100%”